Elektrodílna

Kompenzátory účiníku

Podnikatelské subjekty jsou povinné platit jalovou složku elektrické energie. Jalový proud způsobují elektrické spotřebiče, které nemají odporový charakter. Jalový proud může mít kapacitní nebo indukční charakteristiku. Indukční zátěže jsou elektromotory, klasické transformátory, klasické zářivky s tlumivkou nebo solenoidy. Kapacitní zátěže jsou spínané zdroje, zářivky s předřadníkem, počítače nebo nabíječky mobilních telefonů. Účiník (cos ϕ) je jednotka účinnosti a její hodnota je v ideálním případě a v případě odporové zátěže rovna 1. Jednotlivé účiníky všech elektrospotřebičů zapojených na jedné přípojce se sčítají a odečítají (kompenzují) a vytvářejí tím hodnotu celkového účiníku. Z toho se vypočítává cena jalové energie.

Průmyslové podniky z tohoto důvodu dochází k rozhodnutí, že je mnohem ekonomičtější instalace Kompenzační jednotky (viz fotografie).

rozvadec
1. Řídící jednotka 2. Přípojené body k síti 3. Pojistky 4. Odfiltrované stykače 5. Kondenzátory
Siemens Scada

Naše společnost disponuje kvalifikovanými odborníky, kteří se zabývají poradenstvím, návrhem a programování technologií za použití Siemens Scada systémů.