Veškerá elektrická zařízení jsou zároveň konstrukční výrobky z nejrůznějších materiálů. Díky našim zkušenostem dokážeme navrhnout konstrukční řešení jakéhokoliv tvaru, z libovolného materiálu. Nejčastěji se začíná od ručního nákresu situace, získávají se potřebné rozměry, vymýšlí se první koncept tvaru. Tento postup se několikrát opakuje, aby se získaly další možnosti vylepšení. Konečná podoba nákresu se začne převádět do digitální podoby. To znamená vytvoření 3D CAD modelu, ze kterého lze exportovat data pro nejrůznější výrobní procesy.

Pro ověření fuknčnosti prototypu používáme 3D tiskárnu. Finálnímu tvaru předchází několik zkušebních výtisků, které jsou použity pro odladění rozměrů a funkce. Finální výrobek je možné vyrobit nejrůznějšími způsoby podle požadavků. Pokud zůstaneme u plastových výrobků, využívá se pro velkoprodukci lisování plastů. U této metody je zapotřebí mít na vědomí, že procesu lisování plastu předchází výroba formy, která je finančně nákladnou položkou. Pro kovové materiály můžeme uvažovat obrábění na CNC soustruhu, frézce nebo laseru. Finální kroky jsou případné broušení a leštění.

Kostrukční plány obsahují také sestavy, které zobrazují výsledné uspořádání všech součástí. Primární ekonomická snaha je využít v co největší míře komerčně vyráběné součástky. V určitých odvětvích nemá cenu uvažovat o vlastní výrobě kvůli složitosti (např. ložiska, motory…), v jiných případech je možné zvážit vlastní výrobu, která by se vyplatila při odbytu určitého počtu kusů. Mimoděk lze tímto způsobem získat vlastní solidní produkt a konkurovat ostatním výrobcům.