Svět počítačů a digitálního online obsahu se stal rovnocenným vůči reálnému světu.  Nejčastěji se jedná o grafické návrhy, fotografie, videa nebo zvukové nahrávky. V každém odvětví máme nespočet zkušeností a to zejména pokud jde o vzájemnou komunikaci těchto odvětví mezi sebou. Pokud vytváříme video, často se pracuje s grafickými nebo animovanými prvky, stejně jako se zvukovou stopou.

Často se vytváří fotografie, které se následně zpracují a použijí v rámci celkového konceptu. Může jít o fotografii umístěnou na etiketě produktu, či na webových stránkách. Pořizujeme fotografie existujících výrobků, nebo pracujeme s 3D editací. Použití fotomontáže je výhodné pro podobný druh výrobku, například stejný tvar balení, kde se digitálně mění etiketa podle druhu.

V neposlední řadě považujeme za digitální obsah také software. Vytváříme algoritmy, programy nebo celé softwarové celky. Speciální oblastí jsou také webové stránky a aplikace, respektive jejich vzájemné propojení s dalšími systémy nebo přímo fyzickými stroji a zažízeními. Pro samostatně funkční zařízení se složitějším principem se vyvíjí řídící firmware nebo software přímo podle požadavků na funkcionalitu.